روایت خاطره‌های بدون توقف

زندگی روایتی است که برداشت اول برداشت آخر است.

خاطره‌ها ساخته می‌شوند، بدون لحظه‌ای توقف، بدون فرصتی برای ویرایش. گاهی نقش اول را بازی می‌کنیم و گاهی نقش مکمل، تفاوتی ندارد، خاطره‌ها کار خودشان را می‌کنند، ذخیره می‌شوند و یک روز تکرارشان به لبخندها تبدیل می‌شود و روز دیگر گفت‌وگوهای رنگی را شکل می‌دهند. فنجانی قهوه، رایحه‌ای آشنا، غذایی ساده، هرکدام بهانه روایتی متفاوت برای ما هستند، روایتی که شبیه هیچ روایتی نیست.

گاردنیا «روایتی غیرمعمول» از «محصولات همیشگی»

گاردنیا تولیدکننده «لوازم خانگی» نیست، گاردنیا ارائه کننده وسایلی برای تجربه زندگی است

گاردنیا روایت بیدارکردن خواسته‌‌ها، نیازها و جسارت‌های درونی است که گرد و غباری از معمول‌ها گرفته‌اند. گاردنیا روایتی جدید از محصولات همیشگی است.

داستان‌ وسایلی که هر روز می‌بینیم، لمس‌شان می‌کنیم، وسایلی که می‌توانند بهانه‌ای برای تجربه‌های لذت‌بخش‌تر باشند.

گاردنیا جایی است که لوازم خانگی را وسایلی برای زندگی می‌بیند.

گاردنیا «تجربه‌ای لذت‌بخش» را با طراحی و تولید «وسایل زندگی» فراهم می‌کند...

هم‌نشینی «کیفیت»، «تکنولوژی» و «طراحی»

گاردنیا تجربه‌کردنی است...

SCROLL UP